Facebook

Bursztynek - Żłobek w Odolionie

Bursztynek - Żłobek w Odolionie

Święto Rodziny w żłobku


W środę 15 czerwca dzieci zaprosiły do żłobka swoje rodziny na uroczystość z okazji Święta Rodziny. Dzień ten był wyjątkowy, przepełniony atrakcjami i niespodziankami, nie tylko dla dzieci, ale także i dla rodziców. Został przygotowany występ artystyczny żłobkowiczów, który zakończył się odśpiewaniem gromkiego „Sto lat” dla wszystkich. Tego dnia nie zabrakło również zmagań sportowych, w których to zarówno dzieci, jak i rodzice musieli wykazać się sprytem, szybkością i pomysłowością. Uroczystość została wzbogacona występem cioć: Małgosi i Oli, które to przebrane za klaunów rozbawiały dzieci magicznymi sztuczkami. Oprócz wesołych zabaw i tańców, nie zabrakło mnóstwa baniek mydlanych, w tym „zamykania” w mega bańce, zajęć z malowania kredą i farbami, harców w basenie z kulkami oraz tworzenia przeróżnych figur balonowych. Po tak wyczerpujących zabawach i tańcach wszyscy zostali nagrodzeni medalami, a rodzice otrzymali pamiątkowe ramki ze zdjęciami swoich pociech. Na uroczystości nie zabrakło również poczęstunku, przygotowanego przez personel żłobka i rodziców,  a także podziękowań i prezentów. Ku radości dzieci Pan Andrzej Olszewski Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski ufundował kolorowy jeździk, który od razu został wykorzystany do zabawy. Rada rodziców żłobka również przekazała upominki
i podziękowania.

Zapraszamy do galerii zdjęć ;)

Czytaj więcej

Wielkanocne warsztaty w żłobku


Tuż przed Wielkanocą w żłobku Bursztynek odbyły się wielkanocne warsztaty plastyczno-ruchowe dla dzieci i ich rodziców. Była to okazja nie tylko do wspólnego wykonania ozdób świątecznych ale i do zabawy. Rodzice mieli możliwość bezpośredniej obserwacji dziecka w jego żłobkowym środowisku. W trakcie spotkań, nie zabrakło również wspólnego śpiewania piosenek, ulubionych przez dzieci animacji oraz licznych niespodzianek dla rodziców. Były to dwa dni pełne wrażeń i atrakcji, które pomogły wprowadzić wszystkich w świąteczny nastrój.

Zapraszamy do galerii zdjęć

Czytaj więcej

Od 1 kwietnia 2022 r. rodzic będzie mógł złożyć do ZUS wniosek o dofinansowanie do żłobka


Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym zakłada wsparcie również dla dzieci nieobjętych rodzinnym kapitałem opiekuńczym w postaci dofinansowania do opłaty za pobyt dziecka w żłobku. Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie, ale nie więcej niż wysokość faktycznej opłaty ponoszonej przez rodziców za dany miesiąc pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe. Dofinansowanie będzie przysługiwać:

  • na dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie uczęszczające do żłobka,
  • na dziecko pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym,
  • na dziecko w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 36 miesiąca życia jeżeli uczęszcza do żłobka

WAŻNE. Wniosek o dofinansowanie do opłaty za pobyt dziecka w żłobku składa rodzic/opiekun prawny dziecka ale kwota dofinansowania (400 zł) przekazywana jest przez ZUS bezpośrednio na rachunek bankowy organu prowadzącego żłobek (gminy). To istotna różnica, gdyż w przypadku kapitału opiekuńczego pieniądze (500 zł lub 1000 zł miesięcznie) przelewane są przez ZUS bezpośrednio na konto rodzica/opiekuna prawnego (wnioskodawcy).

O dofinansowanie rodzic może wystąpić najwcześniej 1 kwietnia 2022 r. Jednak ZUS może przyznać dofinansowanie od stycznia 2022 r. lub kolejnego miesiąca, jeśli dziecko uczęszczało w tym czasie do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna.

Jeśli rodzice złożą taki wniosek do końca maja 2022 r. to prawo do dofinansowania zostanie ustalone od 1 stycznia 2022 r. Dofinansowanie przyznawane będzie bez względu na dochody rodziny. Tak samo jak w przypadku rodzinnego kapitału opiekuńczego, wnioski do ZUS będzie można składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania: PUE ZUS, bankowości elektronicznej bądź ministerialnej platformy Empatia.

Czytaj więcej