Facebook

Bursztynek - Żłobek w Odolionie

Bursztynek - Żłobek w Odolionie

Strefa Rodzica


1. INFORMACJA RADY RODZICÓW

Szanowni Rodzice/Opiekunowie prawni,  Rada Rodziców Żłobka Samorządowego Bursztynek w Odolionie zwraca się z prośbą  o dokonywanie wpłat z tytułu składek w wysokości:  5 zł miesięcznie /dziecko. Jest to minimalna kwota wpłaty – zgodnie z regulaminem rady rodziców, rodzice mogą wpłacić składkę wyższą od ustalonej. Składkę (najlepiej na cały rok z góry) należy wpłacać na konto Rady Rodziców Żłobka Samorządowego Bursztynek w Odolionie ul. Młodzieżowa 5, 87-700 Aleksandrów Kujawski:

58 9537 0000 2103 0008 6466 0001                         Tytuł wpłaty: imię i nazwisko dziecka składka za jaki okres. Dziękujemy ;) Rada Rodizców Żłobka Samorządowego w Odolionie

 2. Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci ucześzczających do Żłobka Bursztynek

Przypominamy o obowiązku uregulowania opłat za wyżywienie dzieci w żłobku. Kwotę 210 zł miesięcznie za wyżywienie wnosi się do 10 każdego miesiąca z góry na następujący numer konta bankowego: Urząd Gminy Aleksandrów Kujawsk ul.Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski

91 9537 0000 0010 5356 2000 0026                                W tytule przelewu proszę wpisać: wyżywienie żłobek Bursztynek imię i nazwisko dziecka oraz adres zamieszkania.

Opóźnienia w opłacie za wyżywienie przekraczające 30 dni będzie skutkowało skreśleniem dziecka z listy wychowanków żłobka. Jednocześnie przypominamy, że skreślenie dziecka z listy wychowanków nie zwalnia rodziców/opiekunów prawnych z obowiązku uregulowania zaległych opłat.