Facebook

Bursztynek - Żłobek w Odolionie

Bursztynek - Żłobek w Odolionie

Nowa opłata za pobyt w żłobku od 01.01.2022 roku


Drodzy Rodzice/opiekunowie prawni
W dniu 30 listopada 2021 roku Rada Gminy Aleksandrów Kujawski podjęła uchwałę Uchwała opłata za pobyt zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w żłobku.
Informujemy, że od dnia 01 stycznia 2022 roku opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosić będzie 400 zł miesięcznie. Opłata tytułem wyżywienia dziecka w żłobku pozostaje bez zmian.

Wzrost opłaty za pobyt podyktowany jest wzrostem kosztów bieżącego utrzymania żłobka. Z kalkulacji ekonomicznej wynika, że w roku 2022 miesięczny koszt pobytu jednego dziecka w żłobku wzrośnie z 1643,80 zł do 2032,55 zł. Na podaną kwotę składają się koszty bezpośrednio związane z pobytem dziecka w żłobku takie jak: wynagrodzenia personelu i ich pochodne, zakup materiałów plastycznych i pomocy dydaktycznych, doposażenie żłobka w zabawki, zakup gazu, koszty zajęć dodatkowych z rytmiki, koszty środków czystości i środków do dezynfekcji, szkoleń pracowników itp. Na wzrost kosztów pobytu dziecka w żłobku mają bezpośredni wpływ wzrosty cen wymienionych powyżej kategorii wydatków. W kalkulacji nie brano pod uwagę pozostałych kosztów utrzymania budynku takich jak np. ubezpieczenie mienia, koszty konserwacji, napraw i przeglądów oraz zakupu usług pozostałych. Reasumując, opłata za pobyt dziecka w żłobku w kwocie 400 zł miesięcznie stanowi 20% kosztów pobytu dziecka w żłobku, natomiast pozostałe 80% obciąża samorząd Gminy Aleksandrów Kujawski.

 

Czytaj więcej

Fotograficzna sesja świąteczno-zimowa


Drodzy Rodzice, W dniu 3 grudnia 2021 roku (tj. piątek) w naszym żłobku odbędzie się świąteczno-zimowa sesja fotograficzna dla dzieci. Zdjęcia wykona Elfoto Marta Lewandowska Fotografia artystyczna Włocławek. Nie ma obowiązku wykupeinia zdjęć. Zapraszamy

Czytaj więcej

Czarodziejska zabawa


Dzieci uczęszczające do żłobka zostały zabrane w magiczną Andrzejkową podróż pełną atrakcji, wróżb, gry cieni i zaskakujących zabaw.

Zapraszamy do galerii zdjęć ;)

Czytaj więcej