Facebook

Bursztynek - Żłobek w Odolionie

Bursztynek - Żłobek w Odolionie

Dokumenty rekrutacyjne do żłobka


Szanowni Rodzice/Opiekunowie prawni. W załączeniu przekazujemy Regulamin Rekrutacji oraz komplet dokumentów rekrutacyjnych do żłobka Samorządowego Bursztynek w Odolionie. Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu - w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12 lub w żłobku. Dokumenty można przesłać pocztą lub mailem (liczy się data wpływu dokumentów a nie nadania). Szczegółowe infomacje: 790 408 902, kontakt@zlobekbursztynek.pl lub zlobek@gmina-aleksandrowkujawski.pl

Regulamin Rekrutacji do Żłobka

Karta zgłoszenia dziecka

Deklaracja udziału w projekcie

Oświadczenie uczestnika projektu

Kwestionariusz rodzica

Oświadczenia punktu premiujące