Facebook

Bursztynek - Żłobek w Odolionie

Bursztynek - Żłobek w Odolionie

Dokumenty rekrutacyjne do żłobka


Szanowni Rodzice/Opiekunowie prawni
W odpowiedzi na liczne zapytania informujemy i przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem Rekrutacji Żłobka Samorządowego Bursztynek w Odolionie rekrutacja do żłobka ma charakter ciągły i zgłoszenia dzieci do żłobka przyjmujemy cały rok. Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca odbędzie się na przełomie czerwca i lipca (przyjęcie nowych dzieci od 01.09.2020 roku).

Z uwagi na zamknięcie szkół, przedszkoli i pozostałych placówek oświatowych w tym żłobków,  utrudniony bezpośredni kontakt i osobiste złożenie dokumentów rekrutacyjnych w żłobku przypominamy, że dokumenty rekrutacyjne można przesłać również drogą elektroniczną na adres:
zlobek@gmina-aleksandrowkujawski.pl. Data przesłania jest wtedy datą wpływu wniosku.
W przypadku problemów technicznych lub pytań szczegółowych proszę o kontakt: Marta Mucha tel. 790408902. Życzę dużo zdrowia i sił w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji
Marta Mucha Dyrektor Żłobka Samorządowego
Bursztynek w Odolionie

Szanowni Rodzice/Opiekunowie prawni. W załączeniu przekazujemy Regulamin Rekrutacji oraz komplet dokumentów rekrutacyjnych do żłobka Samorządowego Bursztynek w Odolionie. Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu - w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12 lub w żłobku. Dokumenty można przesłać pocztą lub mailem (liczy się data wpływu dokumentów a nie nadania). Szczegółowe infomacje: 790 408 902, kontakt@zlobekbursztynek.pl lub zlobek@gmina-aleksandrowkujawski.pl

Regulamin Rekrutacji do Żłobka

Karta zgłoszenia dziecka

Deklaracja udziału w projekcie

Oświadczenie uczestnika projektu

Kwestionariusz rodzica

Oświadczenia punktu premiujące