Facebook

Bursztynek - Żłobek w Odolionie

Bursztynek - Żłobek w Odolionie

Plan dnia w żłobku Bursztynek


 • 6:30 – 8:00  Powitanie dzieci w żłobku. Zabawy dowolne.
  Zabawy indywidualne pod opieką opiekunek.
 • 8:15 – 8:30 Przygotowanie do śniadania.
  Zabiegi higieniczne i czynności samoobsługowe.
 • 8:30 – 9:00 Śniadanie.
  Karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłku. Rozwijanie umiejętności samodzielnego
  i estetycznego spożywania posiłku.
 • 9:00 – 9:15 Czynności pielęgnacyjno - higieniczne po posiłku.
 • 9:15  – 10:00 Realizacja zadań wychowawczo – edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
  Zabawy ruchowe ze śpiewem, zabawy tematyczne, plastyczne, muzyczne oraz pozostałe zabawy integrujące wspomagające rozwój dziecka.  
 • 10:00 – 10:15 Drugie śniadanie
 • 10.15 – 11:00  Kontynuacja zadań wychowawczo – edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą lub zajęcia dodatkowe, spacer, wyjście na plac zabaw.
 • 11.00 – 11.30 Przygotowanie do posiłku. Obiad I danie (zupka).
  Karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłku. Rozwijanie umiejętności samodzielnego
  i estetycznego spożywania posiłku.
 • 11:30 – 13:30 Odpoczynek – sen lub leżakowanie. Słuchanie muzyki relaksacyjnej, kołysanek. Czytanie przez opiekunkę wybranych bajek. Słuchanie nagrań bajek z płyt CD.
 • 13:30 – 14:00 Przygotowanie do posiłku. Obiad II danie.
  Karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłku. Rozwijanie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.
 • 14:00 – 14:15 Czynności pielęgnacyjno - higieniczne po posiłku.
 • 14:30 – 15:30 Zabawy popołudniowe.
  Zabawy ruchowe, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne. Zajęcia o charakterze wychowawczym. Pobyt na świeżym powietrzu.
 • 15:30 – 15:45 Podwieczorek.
 • 16:00 – 16:30 Zabawy swobodne dzieci pod opieką opiekunek. Odbiór dzieci.