Facebook

Bursztynek - Żłobek w Odolionie

Bursztynek - Żłobek w Odolionie

Aktualności rekrutacyjne


W związku z licznymi zapytaniami uprzejmię informuję, że w tym tygodniu planowane jest posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej, która rozpatrzy wszystkie karty zgłoszeniowe dzieci do żłobka. Komisja stworzy listę rankingową i określi listę dzieci przyjętych do żłobka od 01 września 2024 roku. Do 14 czerwca dyrektor żłobka skontaktuje się telefonicznie z rodzicami dzieci, które zostały przyjęte do żłobka i ustali dalsze spotkania informacyjne i adaptacyjne. Pozostali rodzice będą informowani o wynikach rekrutacji w dalszej kolejności.                                                                                

mgr Marta Mucha dyrektor Żłobka Samorządowego Bursztynek

{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}