Facebook

Bursztynek - Żłobek w Odolionie

Bursztynek - Żłobek w Odolionie

Witamy w Bursztynku

 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Projekt „Zapewnienie opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobku Bursztynek w Gminie Aleksandrów Kujawski”. Celem projektu jest wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie powiatu aleksandrowskiego i ułatwienie powrotu na rynek pracy 32 osobom poprzez utworzenie nowych miejsc opieki dla 32 dzieci i sfinansowaniu bieżącej opieki w żłobku w okresie do 28.02.2021 roku.
NUMER PROJEKTU: RPKP.08.04.01-04-0005/18                                 
Dofinansowanie projektu z UE: 876 360,54 złotych