Facebook

Bursztynek - Żłobek w Odolionie

Bursztynek - Żłobek w Odolionie

Witamy w Bursztynku

 

 Logo%202023

Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie jest dofinansowywany z programu MALUCH+ 2022-2029. Jest to program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rzecz rozwju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Dofinasowanie bieżącej działalności żłobka to 37.620 zł/kwartał.

16 października w Żłobku Bursztynek została otwarta nowa grupa żłobkowa „Sówki Mądre Główki”. Grupa liczy 15 osób i powstała w ramach realizacji zadania pn. „Utworzenie nowej grupy  w Żłobku Samorządowym Bursztynek w Odolionie”. Zadanie o wartości 179.136,75 zł zostało w całości sfinansowane ze środków programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Maluch+ 2022-2029. W ramach programu Maluch+ 2022-2029 Gmina Aleksandrów Kujawski otrzyma również dofinansowanie do funkcjonowania nowej grupy przez okres trzech lat. Po przeprowadzonej adaptacji pomieszczeń Żłobek Bursztynek dysponuje 47 miejscami. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych - wyszukiwarka